Comfact logo
Validerar underskrifter, sigill och tidsstämplar
COMFACT VALIDATION
Comfact Validering är en tjänst som tillhandahåller en standardiserad lösning för att validera signerade dokument som är Avancerade elektroniska signaturer (AdES), kvalificerade elektroniska signaturer (QES) samt AdES som stöds av ett kvalificerat certifikat (AdES / QC). Resultaten av valideringsprocessen ger maskinläsbara rapporter såväl som mänskligt läsbara valideringsresultat
1.
Kontrollerar underskrifter, sigill och tidsstämplars giltighet
2.
Uppfyller EU:s och nationella bestämmelser samt etablerad praxis
3.
Din portvakt för att inte acceptera felaktiga underskrifter, sigill och tidsstämplar och därmed undvika eventuella framtida juridiska problem
validerings logga

VALIDERINGSPROCESS

Valideringen av underskrifter, sigill och tidsstämplar används på olika sätt. När du använder Comfact Signature, Comfact Seal eller Comfact Timestamp är ett av de sista stegen att kontrollera dokumentet med Comfact Validation. Om dokumentet som ska undertecknas redan innehåller underskrifter, sigill eller tidsstämplar från en annan tjänst, valideras dessa innan den egna underskriften, sigillet eller tidsstämpeln förs till.

Dokument som är undertecknade, har sigill eller är tidsstämplade bör valideras innan de lagras och accepteras i ett elektroniskt arkiv eller i annan applikation.

Om dokument med felaktig underskrift, sigill eller tidsstämpel accepteras av en organisation kan allvarliga problem uppstå i framtiden eftersom de kan betraktas som ogiltiga. Därför är Comfact Validation din portvakt för dina juridiskt viktiga dokument.

VARFÖR SKA MAN VALIDERA?

När man förlitar sig på underskrifter, sigill eller tidsstämplar är det viktigt att de är giltiga. Du vill till exempel försäkra dig om att din underskrift tillämpats korrekt och som avsett. När du får ett dokument med en eller flera underskrifter eller sigill vill du se till att dessa är giltiga innan du tar ställning till det och undertecknar, bearbetar eller arkiverar det.

Med Comfact Validation, valideras underskrifter, sigill eller tidsstämplar för att bekräfta att de är korrekta.

Om en underskrift, sigill eller tidsstämpel är felaktig (inte giltig) eller inte avancerad eller kvalificerad kan juridiska problem uppstå. Därför bör underskrifter och sigill valideras innan de accepteras. Det är också möjligt att inkludera specifika policykrav som anger andra minimikrav.

valideringsprocessen visualiserad

validerings diagram
Hur du använder valideringstjänsten
API ikon
API-INTEGRATION
Comfact Validering kan användas från applikationer med Comfact Application Programming Interfaces (APIs). Kommunikation med vårt API är standardiserat enligt valideringsprotokollet definierat i ETSI TS 119 442. Resultatet av valideringsprocessen överensstämmer med valideringsrapporten definierad av ETSI TS 119 102-2. Certifikaten och certifikatkedjorna valideras mot EU Trusted Lists (EUTL) för att validera certifikatets giltighet. Comfact Validation kan också försegla valideringsrapporten i fall där verifieringsresultatets äkthet måste vara juridiskt verkställbart.
datorskärms-ikon
HEMSIDA
Comfact Validering tillhandahåller ett webbgränssnitt genom vilket privatpersoner kan validera sina dokument. Detta använder sig av Comfact Validation API för att tillhandahålla ett användarvänligt sätt att presentera resultaten av valideringsåtgärden. Kunder har möjligheten att visualisera valideringsrapporten, som är uppdelad i logiska avsnitt med förklaringar om de resulterande komponenterna.

Comfact Validation kan användas manuellt från denna hemsida utan sigillerad valideringsrapport.

Installation av certifikat till Adobe Reader

Visas en varningstriangel bredvid signaturen i Adobe Reader? Gå in och följ våran certifikatsguide för att enkelt lösa problemet.