Comfact logo
Tillgänglighet

Tillgänglighets (WCAG 2.1) Överensstämmelse

På Comfact strävar vi efter att vår webbplats och våra tjänster ska vara tillgängliga för så många människor som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med att följa och förbättra tillgängligheten för alla våra tjänster.

Hur vi testar för tillgänglighet

Vi har genomfört en intern bedömning med WCAG 2.1 AA-riktlinjerna som mall. Ytterligare utvärderingar har utförts med hjälp av etablerade automatiserade verktyg för analys av webbsidor. Vi gör kontinuerliga utvärderingar av våra tjänster med ett flertal metoder.

Hur arbetar vi med tillgänglighet?

genom följande metoder:

 • Integrering av WCAG-riktlinjer i vår utvecklingsprocess
 • Går igenom och följer checklistor för tillgänglighet enligt WCAG 2.1 AA.
 • Håller oss uppdaterade med den senaste informationen om tillgänglighet på webben.

  Rapportera problem

  Tveka inte att kontakta oss om du hittar några problem som inte överensstämmer med WCAG 2.1 AA-standarden. Det hjälper oss att skapa bättre tjänster för dig och andra.

    - Rapportera problem eller föreslå förbättringar

  Vi kan inte garantera att allt i våra tjänster överensstämmer med riktlinjerna. Vår ambition är att prioritera och fixa alla kända tillgänglighetsproblem kontinuerligt. Det är vårt mål att uppfylla WCAG 2.1 AA-standarden inom en snar framtid.

  Resurser

  https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/

  https://www.w3.org/TR/WCAG21/