Comfact logo
För signatur och autentisering
COMFACT CERTIFICATE
Certifikat för digitala signaturer och autentisering av:
Applikationer
Juridiska personer
Fysiska personer
certifikats logga

COMFACT CERTIFICATE

Comfacts certifikattjänster är ryggraden i många av våra tjänster som behöver verifiera applikationer, fysiska eller juridiska personer.

Comfact Certificate består av vår certificate authority (CA) och registration authority (RA).
certifikats-diagram

RA - REGISTRATION AUTHORITY

Comfact Registration Authority (RA) verifierar identiteten på enheter som vill ha ett certifikat utfärdat. En RA är en enhet som verifierar en sökandes referenser. När du till exempel beställer ett nytt SSL-certifikat kommer RA att verifiera att du har rätt att ha det SSL-certifikatet genom att upprätta dina referenser och undersöka om du äger domänen osv.

CA - CERTIFICATE AUTHORITY

Vår certifikatutfärdare (CA) ansvarar för att utfärda, distribuera, återkalla och lagra digitala certifikat.

VAD GÖR Comfact Certificate
Comfact Certificate kan användas på olika sätt
dator skärms-ikon
APPLIKATIONER
I de flesta fall måste applikationer som kommunicerar autentiseras. Vi utfärdar certifikat för detta ändamål som kan ligga på en hård eller mjuk enhet (token)
smartkort ikon
SMARTKORT
Vi utfärdar smartkort med digitala certifikat för elektroniska signaturer och sigill