Comfact logo
Effektiv datautbyte

INTEGRATION MED COMFACT SERVER

Comfact Server är en mjukvara för att skicka och ta emot elektroniska affärstransaktioner som fakturor, inköpsorder, leveransplaner och bekräftelser. Den hanterar alla varianter av XML-format med kommunikationsprotokoll som FTP, HTTP, SMTP, SOAP och Web Services.
server logga
PROBLEM VI LÖSER
Att kommunicera elektroniskt behöver inte vara komplicerat.
1.
Idag hanteras kommunikation mellan affärsapplikationer ofta manuellt med papper, elektroniska bildformat eller PDF vilket är både ineffektivt och dyrt.
2.
Stora kostnadsreduktioner och effektivitetsförbättringar kan ske genom elektronisk kommunikation direkt mellan affärsapplikationer.
3.
En åtgärd för rationellare processer är att låta affärsdokumenten följa en standard för elektroniska strukturerade format så att både dokumentvalidering och bearbetning kan göras med datorstöd.
4.
Eftersom detta görs i bakgrunden direkt mellan affärsapplikationer är säkerhet och övervakning viktiga aspekter. Comfact Server är enkel och säker att använda.
server funktionalitets diagram

FUNKTIONER

 • En Windows-tjänst
 • Schemaläggning av aktiviteter
 • Alla varianter av XML- och EDIFACT-format
 • Skicka och ta emot HTTP, FTP
 • Integration av webbtjänster
 • Skicka och ta emot e-post med SMTP
 • Mottagande av bilagor via e-post
 • Kryptering och dekryptering med PKI
 • Hantering av elektroniska underskrifter och sigill med PKI
 • Fjärrövervakning
 • E-postmeddelanden om händelser
 • Arkivering och loggning