Comfact logo
Repository

Comfact Repository

På den här sidan hittar du de dokument och certifikat som är relaterade till våra produkter och tjänster.
Adobe Reader
Ladda ner detta certifikat och importera det i Adobe Reader för att validera de digitala signaturerna därefter. OBS. Glöm inte att extrahera/packa upp filen från .zip mappen innan du kan importera den i Abobe Reader.