Comfact logo
Repository
Comfact Repository
På den här sidan hittar du de dokument och certifikat som är relaterade till våra produkter och tjänster.
Certification Practice Statement (CPS)
Comfact's Certification Practice Statement beskriver våra rutiner för att utfärda och hantera digitala certifikat, samt hur vi hanterar alla delar i våra säkerhetsprocesser.


Time Stamping Authority (TSA)
Comfact's Time Stamping statement specifierar vår policy och våra säkerhetskrav gällande funktionskrav och hantering av rutiner för Comfact's utfärdande av tidsstämplar.


Comfact Certificates
Certifikat utfärdade av Comfact Certificate Services i överensstämmelse med Comfact's Certification Practce Statement som används i en mängd applikationer för att fastställa integritet, äkthet och sekretess.


Certificate Revocation List (CRL)
CRL's utfärdade av Comfact Certificate Services i enlighet med RFC 5280.


Other Documents
Other relevant documents


Adobe Reader
Ladda ner detta certifikat och importera det i Adobe Reader för att validera de digitala signaturerna därefter. OBS. Glöm inte att extrahera/packa upp filen från .zip mappen innan du kan importera den i Abobe Reader.