Comfact logo
Repository
Comfact Repository
På den här sidan hittar du de dokument och certifikat som är relaterade till våra produkter och tjänster.
Certification Practice Statement (CPS)
Comfact's Certification Practice Statement beskriver våra rutiner för att utfärda och hantera digitala certifikat, samt hur vi hanterar alla delar i våra säkerhetsprocesser.


Time Stamping Authority (TSA)
Comfact's Time Stamping statement specifierar vår policy och våra säkerhetskrav gällande funktionskrav och hantering av rutiner för Comfact's utfärdande av tidsstämplar.


Comfact Certificates
Certifikat utfärdade av Comfact Certificate Services i överensstämmelse med Comfact's Certification Practice Statement som används i en mängd applikationer för att fastställa integritet, äkthet och sekretess.


Other Documents
Other relevant documents


Adobe Reader
Comfact Root CA G1 (2022 - Nuvarande)
Du kan hämta och sedan importera detta certifikat i Adobe Reader för att validera våra digitala signaturer. OBS. Glöm inte att packa upp filen från .zip mappen innan du importerar certifikatet i Abobe Reader.
Comfact Certification Authority (2016 - 2022)
Du kan hämta och sedan importera detta certifikat i Adobe Reader för att validera våra digitala signaturer. OBS. Glöm inte att packa upp filen från .zip mappen innan du importerar certifikatet i Abobe Reader.