Comfact logo
Effektiv och flexibel integration

COMFACT API

Med Comfact Application Programming Interfaces (APIs) kan våra betrodda tjänster integreras med befintliga applikationer, vilket maximerar fördelarna med automatisering, förbättrar effektiviteten och minskar kostnaderna
API ikon
API'S FÖR VÅRA TJÄNSTER
underskrifts-ikon
Comfact Signature API
Signature API innehåller ett antal operationer som kan väljas för att passa specifika krav.
sigill ikon
Comfact Seal API
Seal API hanterar dokument som ska förseglas och returnerar förseglade dokument. Identiteten på den juridiska personens företrädare ingår i svaret.
tidsstämpel-ikon
Comfact Timestamp API
Comfact Timestamp får ett hash / "fingeravtryck" av data och returnerar en tidsstämpel.
leverans ikon
Comfact Delivery API
Integration av Comfact Delivery med affärsapplikationer gör att säker kommunikation kan hanteras direkt från applikationen.
validerings-ikon
Comfact Validation API
När Comfact Validation integreras med en affärsapplikation ger det möjlighet att validera dokument före annan åtgärd som att importera detta i systemet.
bevarande-ikon
Comfact Preservation API
Comfact Preservation kan integreras med affärsapplikationer genom vårt API.
underskrifts-diagram

SIGNATURE API'S

Comfact tillhandahåller flera lösningsalternativ för elektroniska underskrifter för att tillgodose kundernas olika krav, bland annat:
  • eIDAS, ETSI och CEN standarder för direkta och indirekta underskrifter
  • Cloud Signature Consortium (CSC)
  • OASIS Digital Signature Services
  • DIGG's nationella svenska Normativa Specifikation
  • grundläggande enkel signatur
När fler alternativ blir tillgängliga kommer vi att tillhandahålla lösningar för dessa. I vissa fall kan du se dessa lösningar som en "svart låda" med underskrifts "magi". Dokument ska undertecknas - Undertecknare identifieras - Ett dokument blir undertecknat. Underskriftstjänster som uppfyller dessa standarder är mer ett uttalande om hur de internt är konstruerade och ger ingen garanti för dess juridiska hållbarhet eller effektivitet.

EXEMPEL PÅ SIGNATURKOMMUNIKATION VIA EN WEBBLÄSARE

Undertecknaren använder webbläsaren för att beteckna sin avsikt att underteckna ett dokument med Comfact Signature eller med någon annan signaturleverantör. Comfact Signature skickar förfrågan till Comfact DSS som i sin tur skickar en autentiseringsförfrågan till identitetsleverantören, som returnerar ett autentiseringssvar. Svaret innehåller undertecknarens identitet/attribut. Efter det skickar Comfact DSS signerings-svaret tillbaka till Comfact Signature med det signerade dokumentet.
underskrifts API diagram