Comfact logo
Säkra affärsdokument
Skyddar dokument från alla ändringar och bevisar deras ursprung

COMFACT SEAL

Organisationer producerar många typer av dokument. När det gäller dokument till externa användare är det en stor fördel om viktiga dokument kan förseglas för att bevisa dessas ursprung och integritet; det kan exempelvis gälla fakturor, bokningsbekräftelser och examensbevis.

Sigill används uteslutande av juridiska personer för att säkerställa ett dokumentets ursprung och integritet. Tänk på att ett elektroniskt sigill har en annan funktion än den juridiska personens elektroniska signatur på ett dokument.
sigill logga

SIGILL

Ett elektroniskt sigill motsvarar en elektronisk underskrift och båda använder tekniken för digitala signaturer (PKI). Skillnaden mellan dem är att sigill används av juridiska personer och underskrifter av fysiska personer.

Comfact Seal fungerar på samma sätt som Comfact Signature, med skillnaden att Comfact Seal används av en juridisk person som ett företag, kommun eller universitet. Comfact Signature används av fysiska personer för att underteckna dokument.

Ett sigill kan appliceras av mer än en fysisk person eller applikation inom en organisation som har rätt att agera på den juridiska enhetens vägnar.

TJÄNSTER

Med Comfact Seal Services kan dokument förseglas på ett enkelt och säkert sätt av en juridisk person. Det mest effektiva sättet att hantera sigill är från en affärsapplikation som använder vårt Comfact API. En intern kontrollmekanism säkerställer att endast fysiska personer eller applikationer som har rätt att agera på den juridiska personens vägnar kan försegla dokument.

Tjänsterna kan också användas från en webbsida med olika alternativ för utförandet, som till exempel enstaka eller mängdsigillering av dokument.

Om du till exempel har en uppdaterad sekretesspolicy eller användarvillkor som du vill tillhandahålla till dina kunder kan du sigillera detta dokument. Du kan sedan tillhandahålla det förseglade dokument direkt till dina kunder eller på din webbplats, och alla mottagare/läsare av detta vet att det kommer från din organisation och att det inte har ändrats.

FÖRDELAR MED COMFACT SEAL
juridisk ikon
Tydligare juridisk status
Skydda dokument som du distribuerar från förändring och försäkra läsarna att det härstammar från dig. Förbättra acceptans och tilltro till dokumenten hos mottagarna.
integration ikon
Total integration och kontroll
Skapa förseglade dokument direkt från dina affärsapplikationer och under din fulla kontroll.
ikon av en klocka
Minska arbete och ledtid
När du förseglar ett dokument minskar du arbete och ledtid om alternativet är att producera informationen på papper. Förbättra din effektivitet och minska dina kostnader.
fotavtrycks-ikon
Minska ditt ekologiska fotavtryck
Att försegla dokument och distribuera dem elektroniskt minskar dina
koldioxidutsläpp genom att inte använda och transportera papper.
sänkta kostnader ikon
Sänk direkta kostnader med 80%
Minska kostnaderna för utskrift, porto, kuvert och papper genom att eliminera papper och transport.
GDPR ikon
Dataskyddsförordningen
Om dokument innehåller personuppgifter gäller GDPR. Comfact Seal är utformat för att skydda känsliga personuppgifter och affärsinformation.