Comfact logo
Din kompletta leverantör av betrodda tjänster
Trust through Security™

Godkännande från offentliga förvaltningar i Sverige (DIGG)

Comfact tjänst för Avancerade underskrifter har granskats och godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) - se under rubriken
”Fristående underskriftstjänster som uppfyller DIGG:s krav” https://www.digg.se/digital-identitet/e-underskrift/offentlig-aktor


Detta innebär att vår tjänst för Avancerade underskrifter godkänns av offentliga förvaltningar i Sverige.

Betrodda tjänster
Comfact erbjuder en mängd olika betrodda tjänster
Comfact Signature
Den nya generationen av elektroniska underskrifter där dokument kan undertecknas individuellt
Comfact Validation
Validera dina elektroniskt undertecknade dokument så att de uppfyller kraven enligt eIDAS-förordningen
Comfact Delivery
Leverera känslig elektronisk information utan risk för avlyssning och med säker identifikation av mottagaren
Comfact Timestamp
Tidsstämpla dina dokument för att bevisa att informationen fanns vid en specifik tidpunkt
Comfact Seal
Sätt sigill på dina dokument för att kunna bevisa att de kommer från din organisation och är oförändrade
Comfact Identity
Autentisera undertecknare och mottagare av elektroniska dokument på ett säkert sätt
Comfact Certificate
Comfact certifikattjänster är kärnan för digitala signaturer, tidsstämpling, sigill och leverans
Comfact Preservation
Säkrar långsiktigt bevarande av dina digitala handlingar och bevis
Comfact Wallet
Elektronisk identitets plånbok
Comfact Ledger
Electronisk ledger
Comfact Arkivering
Elektroniska arkiveringstjänster säkerställer skydd, underhåll och tillgänglighet för dina dokument
Comfact Enheter
Hantering av signaturenheter
FÖRDELAR MED COMFACT'S BETRODDA TJÄNSTER
Att använda Comfact Trust-tjänster har många fördelar, dessa är först och främst:
1.
Betrodda tjänster garanterar säkra transaktioner mellan företag, medborgare och offentliga förvaltningar
2.
En leverantör av betrodda tjänster är en opartisk tredjepart som ger tilltro till transaktioner mellan parter
3.
Du behöver en leverantör av betrodda tjänster för att skydda dina och dina samarbetspartners intressen
- och mycket mer -
ikon av en klocka
Minska arbete och ledtiden
Med Comfacts tjänster kan du minska ledtiden från dagar till minuter. Du kan också minska din arbetsinsats från timmar till minuter
lagrings-ikon
Effektiv dokument hantering
Minska eller eliminera papperslagring, underlätta hantering och åtkomst av dokument med maximal spårbarhet av dina dokument
integrations-ikon
Total integration och kontroll
Integration med dina affärssystem för ökad kontroll, spårbarhet och förbättrad effektivitet
intäkts-ikon
Ökade intäkter
Öka dina intäkter genom snabbare affärsprocess med elektroniska affärsdokument och dramatiskt reducerade ledtider
GDPR ikon
Dataskyddsförordningen
Som ditt personuppgiftsbiträde tillhandahåller vi tjänster som uppfyller GDPR för att skydda personlig och känslig information
sänk kostnader ikon
Sänk direkta kostnader med 80%
Minska kostnaderna för utskrift, porto, kuvert, papper och traditionella arkiv
pålitlighets-ikon
Högsta EU säkerhetskrav
Pålitliga tjänster, i enlighet med EU-förordningen eIDAS och standarder från ETSI, ISO, CEN och OASIS
fotavtrycks-ikon
Minskat ekologiskt fotavtryck
Genom att eliminera papper, kuvert och dess transport reduceras ditt miljömässiga fotavtryck
elektronisk signatur samspelsdiagram

UNDERSKRIFT MED LEVERANS: HUR VÅRT EKOSYSTEM FUNGERAR

Den här illustrationen visar samspelet mellan olika tjänster som kan vara involverade när ett elektroniskt dokument ska förses med digitala signaturer och levereras säkert. Det visar till exempel att identitet används av certifikat, signatur och vid leverans. Validering används av certifikat, signatur och leverans.
säkerhetsdiagram

TRUST THROUGH SECURITY™

Vi upprätthåller en mycket hög nivå på säkerhet i de betrodda tjänster vi erbjuder. Detta inkluderar säkerhet i anläggningar, hårdvara och mjukvara, policyer, rutiner och all vår dagliga verksamhet. Vi gör detta för att tillhandahålla toppmoderna tjänster enligt internationell best practice till våra kunder.

Vi tillämpar de bästa metoderna för cybersäkerhet för att skydda våra kunders data vad gäller konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Comfact är en leverantör av betrodda tjänster enligt EU-förordningen eIDAS och står under tillsyn av den svenska nationella tillsynsmyndigheten "Post- och telestyrelsen" (PTS).

ISO 27001

Comfact AB har ett ledningssystem för informationssäkerhet som uppfyller kraven enligt standarden ISO/IEC 27001:2013 vad gäller:

Utveckling, drift och support av betrodda tjänster.

Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet fastställt 2019-01-09.

Vi kallar vårt ledningssystem Vinga (efter en fyr nära Göteborg, Sverige) då det hjälper och vägleder oss i vår dagliga navigation inom informationshantering och varnar oss om det finns säkerhetsrisker