Comfact logo

PRISER

  • Obegränsat antal användare
  • Möjlighet för kostnadsrapportering
  • Månadsfaktura med trafikrapport
  • Minsta avgift på 500 SEK/månad
  • Endast en transaktionsavgift
  • Ingen avgift per användare eller månad
  • Avgiften reduceras genom användning
  • Ingen uppsättning eller årsavgift
underskrifts-logga

COMFACT SIGNATURE

En transaktion är ett dokument som ska undertecknas med möjliga bilagor med en maximal storlek på 10 MB och högst två undertecknare. För ytterligare undertecknare tillkommer en avgift på 5:-SEK/st. För underskriftsförfrågan med mobiltext (SMS) tillkommert en avgift på 1:-SEK/st. För nedladdningslänk tillkommer en avgift om 2:-SEK/st. Tidsperiod för att färdigställa en transaktion är 30 dagar.
Antal transaktioner/månad
Priser
1-49
20 SEK
50-99
15 SEK
100-249
12.50 SEK
250-499
11 SEK
500-999
10 SEK
1000-1500
9.50 SEK
sigill logga

COMFACT SEAL

En transaktion är ett dokument som ska förseglas med en maximal storlek på 5 MB.
Antal transaktioner/månad
Priser
1-49
10 SEK
50-99
7.50 SEK
100-249
6.30 SEK
250-499
5.50 SEK
500-999
5 SEK
1000-1500
4.50 SEK
leverans logga

COMFACT DELIVERY

En transaktion är en leverans med en maximal storlek på 10 MB till en mottagare med mottagningsbevis. För leveransmeddelande med mobiltext (SMS) tillkommer en extra avgift på 1 SEK / vardera.
Antal transaktioner/månad
Priser
1-49
8 SEK
50-99
7 SEK
100-249
6 SEK
250-499
5 SEK
500-999
4.50 SEK
1000-1500
4 SEK
Hubbus formulär ikon

COMFACT FORMULÄR

En transaktion är ett ifyllt och levererat formulär. Avgift per månad och typ av formulär 99:-SEK.
Antal transaktioner/månad
Priser
1-49
20 SEK
50-99
15 SEK
100-249
12.50 SEK
250-499
11 SEK
500-999
10 SEK
1000-1500
9.50 SEK