Comfact logo
Bevara dokument

COMFACT PRESERVATION

Tjänsten Comfact Preservation skyddar dokument eller data när de har blivit undertecknade, har sigill eller blivit tidsstämplade.


Digitala signaturer använder kryptografiska algoritmer som utvecklas över tid och växande processorkraft utmanar skyddsnivåerna. Därför kan skyddet av dokument och data efterhand behöva förstärkas enligt nya algoritmer om bevisvärdet måste gälla under lång tid.


En utmaning i området är "Quantum Safe Cryptography" som vi följer noga för att kunna tillhandahålla lösningar som möter våra kunders krav.

VARFÖR BEVARA?

I pappersvärlden är det enkelt att bevara dokument och information: du sätter in dokumentet i en pärm och dess bevisvärde minskar genom att utskriften försvinner, vilket normalt tar mycket lång tid.

Med elektroniska dokument och data är det ett annat scenario eftersom format och algoritmer kan ändras snabbt när sårbarheter upptäcks.

Alla dokument och data behöver inte bevaras på lång sikt. Nivån på skyddet beror på tidsramen inom vilken det utan tvekan ska kunna bevisas vara giltigt, liksom på slag av dokument och gallringsregler. För långsiktiga arkiv är det normalt ett krav att långsiktiga bevarandefunktioner används.